Irukasusu's blog

JUST SMILE


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mình thì bị bệnh cô đơn, nên ngày xưa ở Việt Nam thì rất hay bật tivi làm nhạc nền, còn qua đây rồi thì phòng ngủ không có tivi nên hay bật youtube coi, thành ra thời gian mở youtube cũng khá nhiều, nhân ngồi nói chuyện với bạn nên lục lại list subscription […]

via Giới thiệu một số youtube Nhật — a little wanderer